Velg format

På lager
kr 879

Kontrakter

Ytelse og pris
Kontrakter er en ny lærebok i kontraktsrett for masterstudiet i rettsvitenskap.

I boken tar forfatteren opp kjennetegn ved kjøp og andre sentrale avtaletyper. Han drøfter innholdet av partenes yteplikter, basert på prinsipper om tolking og utfylling av avtaler. Prisen vies særlig oppmerksomhet. Kilder og rettsutvikling i kontraktsretten blir behandlet på et overordnet plan, blant annet relasjonen mellom avtaler og ufravikelig og fravikelig bakgrunnsrett. Den europeiske utviklingen initiert av EU blir presentert som en ramme for norsk rett med en oversikt over EUs forbrukerkontraktsrett.

Boken har løpende referanser til lovgivning og Høyesteretts praksis, EU-direktiver, dommer fra EU-domstolen og CISG, FNs internasjonale konvensjon om kjøp.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215034850
  • Utgivelsesdato: 26.08.2023
  • Bokgruppe: 893

Johan Randulf Petter Giertsen

Johan Giertsen (f. 1957) er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har utgitt Kontrakter: ytelse og pris (2019), Avtaler (4. utgave 2021), Gransking (2008), Fusjon og fisjon (1999), Selskapsfinansierte aksjeerverv (1996), Pliktmessig avhold (1996) og Generasjonsskifte (1995).
Mer informasjon om forfatteren