Velg format

kr 399
Forventet i salg 10.01.2022

Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen

Informasjon om boka

  • Sider: 216
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215049212
  • Utgivelsesdato: 10.01.2022
  • Bokgruppe: 215
Dette er noen av spørsmålene denne boken ønsker å gi svar på i lys av Fagfornyelsen (LK20). LK20 vektlegger kompetanse i å håndtere uenighet og kritisk dialog. Dette gjør kontroversielle tema særlig aktuelle. Boken baserer seg på at hva som kan fremstå som kontroversielt, emosjonelt og sensitivt, er kontekstavhenging og forbundet med elevers og læreres posisjoner i klasserommet. Konseptene kontroversielle, emosjonelle og sensitive brukes som en samlebetegnelse på tema og problemstillinger som preges av høy følelsesmessig og politisk intensitet, som kan skape debatt og uenighet, og som berører elever og læreres liv, menneskeverd og identitet på ulike måter. Boken drøfter ulike undervisningsstrategier læreren kan ta i bruk i møte med slike tema i klasserommet og skolen.
Bokens innledning, om hva som kjennetegner kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen i dag, fungerer som en paraply for de øvrige temaene boken tar opp: rasisme, ekstreme ytringer, terror, klimaendringer, seksuelle krenkelser, pornografi, kroppspress i sosiale medier og kjønnsidentitet.
Bokens målgruppe er studenter i lærerutdanning, didaktikk og pedagogikk på alle nivåer, lærere, skoleledere, lærerutdannere og forskere med interesse for tematikken.
Redaktørene er stipendiat i samfunnsfag Beate Goldschmidt-Gjerløw (UiA), førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk Kristin Gregers Eriksen (USN) og stipendiat i samfunnsfag Mari Kristine Jore (HVL).

Kristin Gregers Eriksen

Kristin Gregers Eriksen har bachelorgrad i kultur- og idéstudier og mastergrad i Culture, Environment and Sustainability fra UiO. Eriksen jobber som underviser i samfunnsfag på lærerutdanningene ved Universitetet i Sørøst-Norge.
Mer informasjon om forfatteren

Beate Goldschmidt-Gjerløw

Mer informasjon om forfatteren