Mari Kristine Jore

Mari Kristine Jore

er sosiolog og doktorgradsstipendiat i samfunnsfagdidaktikk ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har undervisningserfaring fra grunnskole- og barnehagelærerutdanningene ved HVL og UiA. Hennes forskningsinteresser er minoriteter, migrasjon, sosial rettferdighet, postkoloniale og kritiske perspektiver i utdanning.

Bøker av Mari Kristine Jore