Velg format

kr 399
Forventet i salg 30.06.2021

Kriminalitetsforebygging

Teorier og praksiser

Informasjon om boka

  • Sider: 200
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215034966
  • Utgivelsesdato: 30.06.2021
  • Bokgruppe: 224
Kriminalitetsforebygging er et ukontroversielt politikk- og praksisområde: Alle er for, ingen er imot. Å forebygge kriminalitet høres både bra og fornuftig ut, men er det mulig?

Denne boken gir en grunnleggende og kritisk introduksjon til kriminalitetsforebygging som idé og praksis. Målet er å vise hvilke forståelser, menneskesyn, ideologier og teorier som ligger til grunn for ideen om at kriminalitet kan forebygges - både generelt, og for enkelte tiltak spesielt - og slik gjøre leseren i stand til å identifisere hvilke teorier som gjennomsyrer ulike former for tiltak.

Kriminalitetsforebyggende tiltak som overvåkningskameraer, natteravner og bekymringssamtaler henger uløselig sammen med diskusjoner om kriminalitetsproblemers særpreg, årsaker og løsninger: Virker tiltakene? Boken gjennomgår nyere forskning på tilsiktede og utilsiktede effekter og konsekvenser av kriminalitetsforebyggende tiltak.

De siste tiårene har ideen om at kriminalitet kan forebygges, fått selskap av ideer om at kriminalitet kan forutsies og dermed avverges eller stanses. Forfatterne viser hvordan dette er to tankesett som har ulik opprinnelse, samtidig som mange tiltak ligger et sted mellom.

Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus

Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus er professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo
Mer informasjon om forfatteren

Heidi Mork Lomell

Heidi Mork Lomell er dr.polit. i kriminologi. Hun er ansatt ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren