Velg format

kr 499
Forventet i salg 23.06.2024

Kriminalitetsforebygging

Teorier og praksiser
Alle er for, ingen er imot. Å forebygge kriminalitet høres både bra og fornuftig ut, men er det mulig?

Denne boken gir en grunnleggende og kritisk introduksjon til kriminalitetsforebygging som idé og praksis. Målet er å vise hvilke forståelser, menneskesyn, ideologier og teorier som ligger til grunn for ideen om at kriminalitet kan forebygges. På denne måten vil leseren bli i stand til å identifisere hvilke teorier som gjennomsyrer ulike former for tiltak.

Kriminalitetsforebyggende tiltak bygger nødvendigvis på en idé eller teori om hvorfor kriminalitet oppstår, hva som kjennetegner den og mulige løsninger. Men hvor går grensen mellom forebygging og ideer om at det er mulig å forutse og avverge kriminalitet? Ikke minst, virker tiltakene?

Boken gjennomgår nyere forskning på tilsiktede og utilsiktede effekter og konsekvenser av kriminalitetsforebyggende tiltak. Den retter seg mot deg som studerer fag som kriminologi, sosiologi og politivitenskap, men vil være nyttig for alle som ønsker en bedre forståelse av utfordringer knyttet til kriminalitet og straff i dagens Norge.

Informasjon om boka

  • Sider: 200
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215034966
  • Utgivelsesdato: 23.06.2024
  • Bokgruppe: 224

Heidi Mork Lomell

Heidi Mork Lomell er dr.polit. i kriminologi. Hun er ansatt ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren

Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus

Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus er professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo
Mer informasjon om forfatteren