Heidi Mork Lomell

Heidi Mork Lomell

Heidi Mork Lomell er dr.polit. i kriminologi. Hun er ansatt ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.

Bøker av Heidi Mork Lomell