Velg format

På lager
kr 569

Kristendommen. En historisk innføring

2. utgave
Kristendommens historie fra begynnelsen og fram til vår tid kan fortelles på svært mange måter og ses fra mange synsvinkler. Denne boka bringer teologien og religionsvitenskapen sammen i beskrivelsen av den kristne religion og dens historie. Kristendommen slik den er blitt utøvd og opplevd gjennom historien er i fokus, og boka gir blant annet en innføring i ritualer og andre aspekter ved den religiøse praksis - fromhetsuttrykk, ikonografi, symbolikk og arkitektur. Boka tar også opp forholdet mellom kristendommen og andre religioner.

Informasjon om boka

  • Sider: 392
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215002927
  • Utgivelsesdato: 15.08.2002
  • Bokgruppe: 217

Tarald Rasmussen

Tarald Rasmussen er professor i kirkehistorie ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren

Einar Thomassen

9/8/2015 ACOHNO: Einar Thomassen er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hans hovedinteresser er antikkens og Midtøstens religioner, inkludert kristendom og islam. Ikke minst har han arbeidet med apokryfe og gnostiske skrifter. På Universitetsforlaget har han sammen med Tarald Rasmussen utgitt "Kristendommen: En historisk innføring".
Mer informasjon om forfatteren