Velg format

Kommer for salg
09.12.2019
kr 499

Kristiansen, Solem & Dille (red.): Eventledelse: En forskningsbasert antologi

Informasjon om boka

  • Sider: 224
  • Språk: nor
  • ISBN: 9788215032184
  • Utgivelsesdato: 09.12.2019
  • Bokgruppe: 212
Denne boka belyser eventer fra mange forskjellige teoretiske perspektiver og kontekster
Eventer forstås i denne boka som en spesiell begivenhet eller hendelse. Et event bryter derfor med hverdagen, og for at det skal bli en suksess, kreves iherdig planlegging og refleksivitet i gjennomføringen.

For å øke kunnskap om både små og store eventer belyser vi i denne boka eventer fra mange forskjellige teoretiske perspektiver og empiriske kontekster. Vi bruker eksempler fra idrett, festivaler, politikk og marked og belyser særlig tre tema: (a) kompleksitet, prosjektledelse og interessenter, (b) kunnskap, læring og erfaring og (c) eventpolitikk, samskaping og opplevelser.

Som fagområde er eventledelse (eller event management) i sterk utvikling, både teoretisk gjennom studietilbud og praktisk gjennom en økning i antall profesjonaliserte «event management»-selskaper. Noen sider av eventledelse er det forsket mye på, andre atskillig mindre. Boka kan være lærerik for kommende organisasjonskomiteer og arrangører og gir samtidig et forskningsbasert bidrag som kan stimulere til diskusjonen og videre forskning på eventledelse.

Elsa Kristiansen, Birgit A.A. Solem og Therese Dille arbeider som forskere ved USN Handelshøyskolen. Boka er et resultat av et strategisk forskningsprosjekt i samarbeid med bidragsytere fra flere universiteter og høgskoler i Norge. USN Handelshøyskolen er en del av Universitetet i Sørøst-Norge og er lokalisert på fem campuser: Bø, Drammen, Kongsberg, Ringerike og Vestfold.