Velg format

På lager
kr 409

Kroppen som fundament for læring

Teori, kartlegging, stimulering og tiltak
All læring foregår i hjernen, men informasjonen vi trenger for å kunne lære noe, får vi gjennom bruk av kropp og sanser. Barn er på konstant oppdagelsesferd. De berører, lukter, smaker, hører og ser verden rundt seg. Kroppen og de kroppslige erfaringer danner dermed et fundament for all læring.

Forfatterne ønsker å bidra til økt teoretisk og praktisk innsikt i kroppens betydning for all læring og utvikling. I boka viser de hvordan forskning og praksis støtter opp om en slik forståelse. Å avdekke mulige årsaker til barns utfordringer er viktig, enten utfordringene er knyttet til språk, motorikk, det sosio-emosjonelle, lesing, skriving eller matematikk. Forfatterne gir også eksempler på hvordan barn med ulike utfordringer kan kartlegges og stimuleres, og de kommer med forslag til og forklaring av relevante tiltak.

Boka retter seg mot studenter innenfor spesialpedagogikk og på lærer- og barnehagelærerutdanningen, samt profesjonsutøvere innenfor feltet.

Informasjon om boka

  • Sider: 160
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215030401
  • Utgivelsesdato: 01.07.2019
  • Bokgruppe: 215

Liv Berit C. Vold

Liv Berit C. Vold har siden 2006 hatt privat praksis ved Senter for Bedre Læring, som hun var med å starte. Hun har bakgrunn fra barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger, HVPU og barneskolen med innvandrerelever og traumatiserte barn. Vold er utdannet førskolelærer med spesialpedagogisk videreutdanning og har terapeututdanning i nevrofysiologisk psykologi (INPP).
Mer informasjon om forfatteren

Marie Eines Seljebø

Marie Eines Seljebø har siden 2006 arbeidet som psykologspesialist ved Senter for Bedre Læring, som hun var med på å starte.
Seljebø har lang erfaring med klinisk arbeid som psykolog og har vært leder ved PPT og BUP, i tillegg til bred undervisningserfaring. Hun har deltatt i NAVF-støttede forskningsprosjekter, vært medlem i en interdepartemental arbeidsgruppe om samarbeid barnehage - skole, samt bidragsyter i bøker og tidsskrift. Marie er utdannet lærer, har embetseksamen i psykologi og pedagogikk og terapeututdanning i nevrofysiologisk psykologi (INPP).
Hun har flere års erfaring med nevrofeedback, HRV, auditiv lytteterapi og FFWD.
Mer informasjon om forfatteren