Liv Berit C. Vold

Liv Berit C. Vold

Liv Berit C. Vold har siden 2006 hatt privat praksis ved Senter for Bedre Læring, som hun var med å starte. Hun har bakgrunn fra barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger, HVPU og barneskolen med innvandrerelever og traumatiserte barn. Vold er utdannet førskolelærer med spesialpedagogisk videreutdanning og har terapeututdanning i nevrofysiologisk psykologi (INPP).

Bøker av Liv Berit C. Vold