Velg format

På lager
kr 359

Kultur og generasjon

Tilpasningsprosesser blant somaliere og tamiler i Norge
«Kultur» er et omstridt begrep i den norske debatten om innvandring og integrering. Av innvandringsmotstandere brukes det som forkortelse på alle ulemper og problemer en mer heterogen befolkning fører med seg. Av den grunn ønsker mange med en mer positiv forståelse av innvandring å unngå ordet.
Forfatterne av denne boken argumenterer for et perspektiv på innvandring som skiller seg fra begge disse tilnærmingene. Med ønske om større realisme i det offentlige ordskiftet slår de fast at folk fra ulike samfunn ofte er forskjellige, og at det vil være formålstjenelig å bringe disse forskjellene fram i lyset.

Forskjeller vi kan kalle kulturelle er en del - men bare en del - av forklaringen på hvorfor ulike minoritetsgrupper har en så forskjellig livssituasjon i Norge. Men det er ikke bare andre samfunn som er kulturelt organisert; det er også det norske. Minoritetsgruppers kultur utspiller seg ikke i kulturnøytrale omgivelser, men i møtet med norske kulturelle premisser. For å forstå hvordan kulturfaktoren virker i minoritetsmiljøer, må man derfor ta i betraktning hvordan bruddflater dannes i møtet med det norske.

Kultur og generasjon er basert på en empirisk undersøkelse blant innvandrere fra Somalia og tamilsk Sri Lanka, og deres barn oppvokst i Norge. Boken diskuterer hvordan ulike kulturelle orienteringer i disse minoritetsgruppene legger til rette for ulike former for tilpasning til det norske samfunnet. Den retter spesiell oppmerksomhet mot hvordan somalisk og tamilsk ungdom reflekterer over de dilemmaer en oppvekst i det flerkulturelle Norge medfører.

Informasjon om boka

  • Sider: 184
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215015910
  • Utgivelsesdato: 18.11.2009
  • Bokgruppe: 214

Øivind Fuglerud

Øivind Fuglerud (f. 1957) er professor i sosialantropologi ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. I perioden 2000-2005 var han forskningsleder for migrasjonsforskning ved forskningsinstituttet NOVA. Fugleruds forskning omfatter en rekke temaer innenfor områdene migrasjon, etnisitet og nasjonalisme, særlig relatert til Sør-Asia, men også generelt. Han har utgitt flere bøker, blant annet "Life on the Outside. The Tamil Diaspora and Long-Distance Nationalism" (Pluto Press 1999) og, sammen med Ada Engebrigtsen, "Kultur og generasjon. Tilpasningsprosesser blant somaliere og tamiler i Norge" (Universitetsforlaget 2009), samt "Migrasjonsforståelse. Flytteprosesser, rasisme og globalisering" i to utgaver (Universitetsforlaget 2001og 2017)
Mer informasjon om forfatteren

Ada Ingrid Engebrigtsen

Ada Ingrid Engbrigtsen er sosialantropolog, med minoriteter og migrasjon som forskningsområde. Hun arbeider som forsker ved Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).
Mer informasjon om forfatteren