Øivind Fuglerud

Øivind Fuglerud

Øivind Fuglerud (f. 1957) er professor i sosialantropologi ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. I perioden 2000-2005 var han forskningsleder for migrasjonsforskning ved forskningsinstituttet NOVA. Fugleruds forskning omfatter en rekke temaer innenfor områdene migrasjon, etnisitet og nasjonalisme, særlig relatert til Sør-Asia, men også generelt. Han har utgitt flere bøker, blant annet "Life on the Outside. The Tamil Diaspora and Long-Distance Nationalism" (Pluto Press 1999) og, sammen med Ada Engebrigtsen, "Kultur og generasjon. Tilpasningsprosesser blant somaliere og tamiler i Norge" (Universitetsforlaget 2009), samt "Migrasjonsforståelse. Flytteprosesser, rasisme og globalisering" i to utgaver (Universitetsforlaget 2001og 2017)

Bøker av Øivind Fuglerud