Velg format

På lager
kr 359

Kulturen som pasient

Uvanlige møter for vanlige folk
«Kulturen som pasient» tar for seg livssituasjoner som preges av tap. Den tematiserer direkte og indirekte sammenhengen mellom livsvilkår og helse. Mange av kapitlene retter seg mot helsefaglige utfordringer i flerkulturelle samfunn. Psykiatriens møte med folkelig sykdomsforståelse er et av temaene.

Helsetjenesten er opptatt av samfunnsforhold som påvirker folks livskvalitet. Men den er selv en faktor som påvirker folks helse negativt hvis den mangler blikk for pasientenes livssituasjon. Boka argumenterer på behovet for en helsetjeneste som er på høyde med pasientenes kulturelle bakgrunn. Den har sin faglige orientering i pedagogikk, psykologi, medisin, etnografi og medisinsk antropologi. Bidragene baserer seg på feltstudier blant nenetsere og evenere i Russland, samer og kvener i Norge, tyske migranter i Chile og alminnelige utfordringer i fag og institusjoner. Boka er resultat av et samarbeid mellom forskningsgruppa Pedagogisk antropologi ved UiT Norges arktiske universitet og Scott Polar Research Institute ved University of Cambridge.

Informasjon om boka

  • Sider: 184
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215029023
  • Utgivelsesdato: 02.08.2019
  • Bokgruppe: 214

Jens-Ivar Nergård

Jens-Ivar Nergård er professor emeritus ved UiT Norges Arktiske Universitet. Hans forskningsfelt er pedagogisk antropologi, kulturpsykologi og kulturfilosofi. Han har helt fra 1970-tallet arbeidet med etnografisk materiale fra samiske samfunn.
Mer informasjon om forfatteren

Piers Vitebsky

Piers Vitebsky is an anthropologist and is the Head of Social Science at the Scott Polar Research Institute, University of Cambridge, England
Mer informasjon om forfatteren