Jens-Ivar Nergård

Jens-Ivar Nergård

Jens-Ivar Nergård er professor emeritus ved UiT Norges Arktiske Universitet. Hans forskningsfelt er pedagogisk antropologi, kulturpsykologi og kulturfilosofi. Han har helt fra 1970-tallet arbeidet med etnografisk materiale fra samiske samfunn.

Bøker av Jens-Ivar Nergård