Velg format

På lager
kr 369

Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer

transkulturell forståelse, veiledning og behandling

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215055022
  • Utgivelsesdato: 17.03.2021
  • Bokgruppe: 893
Når en skal veilede eller behandle familier som tilhører en annen kultur enn majoritetskulturen er det nødvendig med kulturkompetanse og kultursensitivitet. Det danner grunnlaget når Cecilie Javo i denne boka fra 2010 presenterer teoretiske forståelser og praktiske framgangsmåter i arbeidet med barn med atferdsproblemer og deres familier.
Den første delen av boka gir nødvendig bakgrunnskunnskap om kultur og etnisitet, om barneoppdragelse i ulike kulturer og om atferdsproblemer hos barn sett i et kulturelt perspektiv. Sammenhengen mellom kultur, barneoppdragelse og atferdsproblemer omhandles særskilt.

Den andre delen av boka beskriver hvordan fagfolk kan arbeide mer kultursensitivt med atferdsproblemer hos barn i etniske minoritetsfamilier. I tillegg drøftes behovet for kulturelt tilpassete psykiske helsetjenester og hvordan drive forebyggende arbeid blant minoriteter.

Forfatteren henvender seg til studenter og profesjonelle som i bachelorutdanning eller i ulike videre- og etterutdanninger i helse-, sosial- og skolesektoren vil utvikle sin kulturkompetanse i arbeid med atferdsvanskelige barn som kommer fra etniske minoriteter, inkludert samiske barn og barn av ikke-vestlige innvandrere/flyktninger.
_________

«Denne boken er blitt et lite prakteksemplar på hvordan skrive en forsknings- og erfaringsbasert bok. (...) Boken fyller absolutt et tomrom når det gjelder litteratur om hvordan man i praksis kan utføre kultursensitivt arbeid i Norge.»
Melanie Ekholdt Huynh i Tidsskrift for Den norske legeforening

«Alt i alt en meget god og relevant innføringsbok for alle fagfolk som vil øke sin forståelse og ferdigheter i arbeid med barn, unge og familier med minoritetsbakgrunn.» Frode Kavli i Metaforum

Cecilie Jávo

Cecilie Jávo er barnepsykiater og dr.med. Hun arbeider som overlege ved Samisk nasjonalt kompetansesenter- psykisk helsevern (SANKS), avdeling for barn og unge i Karasjok og har vært en sterk drivkraft i oppbyggingen av denne institusjonen fra starten av.
Mer informasjon om forfatteren