Velg format

På lager
kr 629

Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid

Er du opptatt av målrettet miljøterapeutisk arbeid? Kanskje du jobber i en tilrettelagt bolig for personer med utviklingshemming eller i habiliteringstjenesten?

Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid for barn og voksne med utviklingshemming knytter teori og metoder til praktisk arbeid.

Eksempler på temaer du kan fordype deg i:
· tiltak for å fremme sosial tilhørighet og inkludering
· etiske dilemmaer
· ulike kommunikasjonsmetoder og ferdighetstrening
· psykisk helse
· atferdsanalytiske metoder for å forebygge utfordrende atferd
· musikkaktivitet i miljøterapi
· sanserom og multisensoriske miljø
· komplekse og sammensatte tiltak
· velferdsteknologi
· tidlig intervensjon for barn med autismespekterforstyrrelser

Boken retter seg i hovedsak mot utdanninger som tilbyr miljøterapi som en del av studieløpet. Vernepleiere er den største målgruppen, men spesialpedagoger, ergoterapeuter og andre yrkesgrupper som arbeider som miljøterapeuter, kan også ha interesse av boken.

Bokens redaktører er Silje Haugland, Anita Gjermestad, Kari Høium, Jon Arne Løkke og Ulf Berge. Øvrige bidragsytere er Sigmund Eldevik, Lilly Eskeland, Wenche Fjeld, Jonny Finstad, Veerle Garrels, Gunn E. Haagensen, Børge Holden, Marthe Eidissen Holmeide, Kenneth Larsen, Kim Liland, Gerd Hilde Lunde, Eivind Mikkelsen, Martin Myhre, Rannveig Nesset, Silje Nikolaisen, Svein Harald Nygård, May Nyheim, Stian Orm, Monica Røstad, Hanne Skau, Veronika Skjønberg, Brynjulf Stige, Børge Strømgren, Tobba Sudmann, Anita Sande, Ole Kristian Storli, Oliva Teigland, Anita J. Tørmoen, Monica Vandbakk, Kjetil Viken, Britt-Evy Westergård, Aud Elisabeth Witsø, Hanne Line Wærness.

Informasjon om boka

  • Sider: 632
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215053165
  • Utgivelsesdato: 08.04.2022
  • Bokgruppe: 213

Silje Haugland

Silje Haugland er vernepleier og førstelektor ved vernepleierutdanningen ved Universitetet i Agder. Hun deltar også i InnArbeid, et forskningsprosjekt som skal jobbe frem innovative tjenester og teknologi for å få personer med utviklingshemming inn i arbeidslivet.
Mer informasjon om forfatteren

Ulf Berge

Ulf Berge er førstelektor ved Fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høgskole. Han er utdannet vernepleier.
Mer informasjon om forfatteren

Anita Gjermestad

Anita Gjermestad er vernepleier med doktorgrad i spesialpedagogikk. Hun jobber som professor ved fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høyskole.
Mer informasjon om forfatteren

Kari Høium

Kari Høium er førstelektor ved Institutt for atferdsvitenskap, Fakultet for helsevitenskap, Oslomet - storbyuniversitetet.
Mer informasjon om forfatteren

Jon Arne Løkke

Jon Arne Løkke er vernepleier med hovedfag i psykologi. Han er dosent i atferdsanalyse ved Høgskolen i Østfold og dosent II ved Høgskolen i Sogn og Fjordane.
Mer informasjon om forfatteren