Velg format

kr 599
Forventet i salg 04.01.2022

Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid

Informasjon om boka

  • Sider: 600
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215053165
  • Utgivelsesdato: 04.01.2022
  • Bokgruppe: 213
Boka handler om kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid for barn og voksne med nedsatt kognitiv og kommunikativ funksjonsevne. Boka knytter teori og metoder til praktisk arbeid.

I boka kan du blant annet lese om: tiltak for å fremme sosial tilhørighet og inkludering, etiske dilemmaer, ulike kommunikasjonsmetoder og ferdighetstrening, psykisk helse, atferdsanalytiske metoder for å forebygge utfordrende atferd, musikkaktivitet i miljøterapi, sanserom og multisensoriske miljø, komplekse og sammensatte tiltak, velferdsteknologi og tidlig intervensjon for barn med autismespekterforstyrrelser.

Boka egner seg for alle som er opptatt av målrettet miljøterapeutisk arbeid, for eksempel dem som arbeider i tilrettelagte boliger og i habiliteringstjenestene. Målgruppen for denne utgivelsen vil i hovedsak være utdanninger som tilbyr miljøterapi som en del av studieløpet. Vernepleierutdanningen er den største målgruppen, men spesialpedagoger, ergoterapeuter og andre yrkesgrupper som arbeider som miljøterapeuter, kan også ha interesse av boka.

Bokas redaktører er Silje Haugland, Anita Gjermestad, Kari Høium, Jon Arne Løkke og Ulf Berge. Øvrige bidragsytere er Sigmund Eldevik, Lilly Eskeland, Wenche Fjeld, Jonny Finstad, Veerle Garrels, Gunn E. Haagensen, Børge Holden, Marthe Eidissen Holmeide, Kim Liland, Gerd Hilde Lunde, Eivind Mikkelsen, Martin Myhre, Rannveig Nesset, Silje Nikolaisen, Svein Harald Nygård, May Nyheim, Stian Orm, Monica Røstad, Hanne Skau, Veronika Skjønberg, Brynjulf Stige, Børge Strømgren, Tobba Sudmann, Anita Sande, Oliva Teigland, Monica Vandbakk, Kjetil Viken, Britt-Evy Westergård, Aud Elisabeth Witsø, Hanne Line Wærness.

Silje Haugland

Silje Haugland er vernepleier og førstelektor ved vernepleierutdanningen ved Universitetet i Agder. Hun deltar også i InnArbeid, et forskningsprosjekt som skal jobbe frem innovative tjenester og teknologi for å få personer med utviklingshemming inn i arbeidslivet.
Mer informasjon om forfatteren

Anita Gjermestad

Anita Gjermestad er vernepleier med doktorgrad i spesialpedagogikk. Hun arbeider ved Diakonhjemmets høgskole i Rogaland. Gjermestad har bred erfaring fra undervisning innen miljøarbeid og habiliteringfeltet rettet mot personer med alvorlig utviklingshemming og alvorlig nedsatt kognitiv funksjon.
Mer informasjon om forfatteren

Kari Høium

Kari Høium er førstelektor ved Institutt for atferdsvitenskap, Fakultet for helsevitenskap, Oslomet - storbyuniversitetet.
Mer informasjon om forfatteren

Jon Arne Løkke

Jon Arne Løkke er vernepleier med hovedfag i psykologi. Han er dosent i atferdsanalyse ved Høgskolen i Østfold og dosent II ved Høgskolen i Sogn og Fjordane.
Mer informasjon om forfatteren

Ulf Berge

Ulf Berge er førstelektor ved Fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høgskole. Han er utdannet vernepleier.
Mer informasjon om forfatteren