Anita Gjermestad

Anita Gjermestad

Anita Gjermestad er vernepleier med doktorgrad i spesialpedagogikk. Hun jobber som professor ved fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høyskole.

Bøker av Anita Gjermestad