Velg format

På lager
kr 359

Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse

Store deler av offentlig sektor er avhengig av at profesjoner som lærere, sykepleiere og sosialarbeidere utøver yrket sitt på best mulig måte, og profesjonsutøverne har stor betydning både for den enkelte og for samfunnet.
Men hva kjennetegner og hvordan skjer kvalifiseringen til det vi kaller profesjonell yrkesutøvelse?

I denne boken gir forfatterne innblikk i ulike dimensjoner ved profesjonskvalifisering. Kvalifiseringsbegrepet blir forstått som det som skjer i selve utdanningen innenfor utdanningsinstitusjonene og praksisopplæringen underveis i studiet og senere i arbeidslivet. Forfatternes ønske er å belyse og diskutere faktorer som kan bidra til å styrke kvalifiseringen av lærere, sykepleiere og sosialarbeidere og andre «velferdsstatsprofesjoner».

Boken springer ut fra det aktive forskningsmiljøet ved Senter for Profesjonsstudier (SPS) ved Høgskolen i Oslo og Akershus, men inneholder også bidrag fra flere andre fagmiljøer.

Bokens redaktører er Sølvi Mausethagen som er førsteamanuensis ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus. Jens-Christian Smeby er professor ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus, og redaktør for tidsskriftet "Professions and Professionalism".

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215039121
  • Utgivelsesdato: 22.11.2019
  • Bokgruppe: 893

Sølvi Mausethagen

Sølvi Mausethagen er førsteamanuensis ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun underviser også i pedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer
Mer informasjon om forfatteren