Sølvi Mausethagen

Sølvi Mausethagen

Sølvi Mausethagen er professor ved Senter for profesjonsforskning. Hun har blant annet skrevet boken «Læreren i endring?» og vært medredaktør for bøker som «Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse» og «Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis».

Bøker av Sølvi Mausethagen