Velg format

På lager
kr 999

Lærebok i skatterett

9. utgave
Lærebok i skatterett gir en samlet og systematisk fremstilling av inntektsskatteretten. Det er lagt vekt på å trekke frem de prinsipielle linjene i stoffet. Oppmerksomheten rettes derfor først og fremst mot grunnbegreper, grunnstruktur og grunnleggende teknikker. Omfattende analyse av Høyesteretts praksis bidrar til å vise hvordan reglene virker i praktiske situasjoner. Reglene er satt inn i en rettspolitisk sammenheng, og boken har et avsnitt om metodespørsmål i skatteretten. Nytt i denne utgaven er et avsnitt om den nye omgåelsesregelen i skatteloven. 

Boken er først og fremst skrevet med jusstudenter for øye. Den har også vist seg å være til stor nytte for alle som arbeider med skattespørsmål og for skattytere som ønsker noe mer enn håndbokpreget informasjon om sin rettsstilling.

Forrige utgave av boken kom i 2018. Denne utgaven er oppdatert til 1. juli 2021. 

Frederik zimmer (født 1944) ble cand.jur. i 1970 og dr. juris i 1978 og var professor i skatterett ved Universitetet i Oslo frem til og med 2014.

Informasjon om boka

  • Sider: 560
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215053653
  • Utgivelsesdato: 13.12.2021
  • Bokgruppe: 221
Frederik Zimmer

Frederik Zimmer

Frederik Zimmer var professor ved Det juridiske fakultetet, Universitetet i Oslo 1987-2014.
Mer informasjon om forfatteren