Frederik Zimmer

Frederik Zimmer

Frederik Zimmer var professor ved Det juridiske fakultetet, Universitetet i Oslo 1987-2014.

Bøker av Frederik Zimmer