Velg format

På lager
kr 419

Læreren i endring?

Om nye forventninger til lærerprofesjonen og lærerarbeidet
Ansvarliggjøring og bruk av nye styringsformer i skolen fører til endringer i lærerrollen og i lærernes arbeid. Hva skjer med lærerprofesjonen i møtet med nye styringsformer?

Lærerens rolle har de siste årene fått økt oppmerksomhet. Samfunnets forventninger og krav til læreren har endret seg, og offentliggjøringen av resultater fra internasjonale og nasjonale tester har ført til at lærerens kunnskap har blitt trukket i tvil. Politikerne legger stadig større vekt på testresultater og krever at læreren bruker resultatene og tilgjengelig forskning til å justere undervisningen.

Boka gir et empirisk bidrag til problemstillinger rundt lærerprofesjon og styring og bidrar til lærerstudenters og læreres refleksjon over egen yrkesrolle. Leseren får dermed innsikt i nyanser og dilemmaer knyttet til de seneste reformene i norsk skole.

Sølvi Mausethagen er førsteamanuensis ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun underviser også i pedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer.

Informasjon om boka

  • Sider: 144
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215024523
  • Utgivelsesdato: 15.04.2015
  • Bokgruppe: 215

Sølvi Mausethagen

Sølvi Mausethagen er professor ved Senter for profesjonsforskning. Hun har blant annet skrevet boken «Læreren i endring?» og vært medredaktør for bøker som «Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse» og «Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis».
Mer informasjon om forfatteren