Velg format

På lager
kr 499

Læreren som forsker

Innføring i forskningsarbeid i skolen
Ved å starte en forskende tilnærming til lærerarbeid allerede i grunnutdanningen, kan studentene få viktige erfaringer med slik praksis.
Læreren som forsker har i flere tiår vært et ideal i diskusjonen om den gode skole. Det har imidlertid gått tregt å få disse gode ideene omsatt til praktisk virksomhet. Forfatterne peker på betydningen av å starte en forskende tilnærming til lærerarbeid allerede i grunnutdanningen, der studentene får motiverende og innsiktsfulle erfaringer gjennom kyndig veiledning og undervisning på området.

Bokas hovedmål er å gi lærerstudenter, lærere og skoleledere et bedre grunnlag for å kunne forske i skolehverdagen. Forfatterne drøfter behovet for en slik tilnærming og presenterer ulike metoder og redskaper som kan styrke "praktikerforskningen". Boka har også aktualitet for andre profesjoner som er opptatt av å bygge og fornye kompetansen gjennom læring og reflektert erfaring.

Redaktørene, dosent Mary Brekke og professor Tom Tiller fra Universitetet i Tromsø, har lang erfaring som skoleforskere. De er forfattere og redaktører av en rekke bøker om skoleutvikling og lærerutdanning.
De øvrige bidragsyterne er skoleforskere og lærerutdannere fra Norge, Sverige og Finland, alle med solid erfaring fra dette forskningsfeltet. Fra Høgskolen i Finnmark: Sidsel Germeten, fra Universitetet i Bergen: Anne Grete Danielsen og Tor Vidar Eilertsen, fra Universitetet i Tromsø: Jarle Bakke, Cato R. P. Bjørndal, Kristin Emilie Bjørndal, Eli Moksnes Furu, Karin Rørnes, Hilde Sollid, Gerd Stølen og Odd Arne Thunberg. Fra NTNU: May Britt Postholm. Fra Åbo Akademi: Petri Salo og fra Gøteborgs universitet: Matts Mattsson.

"Bak dette bokprosjektet finner vi forskere og lærerutdannere som gjennom mange år har vært opptatt av praksisnær forskningi skole og utdanning. De representerer miljøer og kulturer som har satt spor etter seg i forståelsen av aksjonsforskning/aksjonslæring.... Forfatterne øser villig av sin kunnskap om pedagogisk/didaktisk forskning med fokus på forbedring av arbeid i klasserommet og undervisning." Trond Eiliv Hauge, Bedre skole 2, 2013

Informasjon om boka

  • Sider: 296
  • Språk: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215021133
  • Utgivelsesdato: 28.01.2013
  • Bokgruppe: 215

Tom Tiller

professor emeritus i pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet. Tiller har bakgrunn som lærer og leder i grunnskolen og som leder for den praktisk-pedagogiske utdanningen ved UiT. Han har arbeidet med didaktiske problemstillinger i flere tiår, og har en lang rekke publikasjoner bak seg, og er en mye lest forfatter i flere land.
Mer informasjon om forfatteren