Tom Tiller

Tom Tiller

professor emeritus i pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet. Tiller har bakgrunn som lærer og leder i grunnskolen og som leder for den praktisk-pedagogiske utdanningen ved UiT. Han har arbeidet med didaktiske problemstillinger i flere tiår, og har en lang rekke publikasjoner bak seg, og er en mye lest forfatter i flere land.

Bøker av Tom Tiller