Velg format

På lager
kr 359

Lærerrollen i endring

Studentaktive læringsformer og profesjonsfaglig digital kompetanse
I denne boken gjør forfatterne rede for hvordan studentaktiv læring kan forstås som en del av utdanningen. Ved hjelp av empiriske eksempler viser de hvordan lærerutdannere og lærere kan legge til rette for studentaktiv læring. Gjennom bokens ti kapitler diskuterer forfatterne hva studentaktiv læring betyr for den nye lærerrollen og digitaliseringen i skolen.

For hva må en lærer egentlig kunne i dagens - og fremtidens - skole? Kan et rammeverk om profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere være til nytte? Dette var to av spørsmålene forfatterne ønsket å finne gode svar på og som dannet utgangspunktet for denne boken. Boken har utspring fra det treårige forsknings- og utviklingsprosjektet Studentaktiv læring i lærerutdanningen (STALU), som ble gjennomført i perioden 2020-2023.

Primærmålgruppe for denne fagfellevurderte antologien er studenter i lærerutdanningen. Men boken er også aktuell for studenter i pedagogikk, lektorutdanning og PPU, lærere og skoleledere.

Informasjon om boka

  • Sider: 264
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215064727
  • Utgivelsesdato: 19.01.2024
  • Bokgruppe: 215

Cathrine Edelhard Tømte

Cathrine Edelhard Tømte (1969) er professor ved Institutt for informasjonssystemer, nestleder av CeDiT, Center for digital transformasjon ved Universitetet i Agder og professor II ved SLATE, Center for the Science of Learning and Technology ved Universitetet i Bergen. Hun underviser i emner om profesjonsfaglig digital kompetanse og publiserer aktivt om digitalisering og utdanning.
Mer informasjon om forfatteren

Anne Lien

Anne Lien (1974) er universitetslektor ved Universitetet i Agder og leder for forskningsgruppen Naturfagdidaktikk. Hun underviser i biologifaglige tema og naturfagdidaktikk i lærerutdanningene, og jobber parallelt mot en doktorgrad i naturfagdidaktikk.
Mer informasjon om forfatteren

Irene Trysnes

Irene Trysnes (1976) er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og leder for forskningsgruppen Samfunnsfagdidaktikk og utdanningsforskning. Hun underviser i samfunnsfaglige emner i lærerutdanningene og har utgitt flere publikasjoner innenfor ungdomsforskning og samfunnsfagdidaktikk.
Mer informasjon om forfatteren

Martin Smith-Gahrsen

Martin Smith-Gahrsen (1973) er universitetslektor ved Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder. Han underviser i filosofi, etikk og religionsdidaktikk og forsker på profesjonsfaglig digital kompetanse og bruk av virtuell virkelighet (VR) i utdanning.
Mer informasjon om forfatteren