Velg format

På lager
kr 499

Lærerstudenten i møtet mellom teori og praksis

Hvordan opplever lærerstudentene selv møtet mellom teori og praksis i lærerutdanninga?
Lærerstudentene utvikler og tilegner seg ulike typer kunnskap: forskningsbasert kunnskap, praksisfeltets erfaringskunnskap og kunnskap basert på egne erfaringer. Aktiviteter på to læringsarenaer skal gjensidig utfordre, støtte, styrke og utdype hverandre.

- Hvordan skal samspillet mellom teori og praksis være, skal teorien belyse praksis, eller er det omvendt?
- Hvordan opplever lærerstudentene prosessene de tar del i?
- Hva vil det egentlig si å reflektere over egne erfaringer?
- Hva fremmer lærerstudentenes læring?

Dette er noen av spørsmålene som blir diskutert og belyst i boka. Målet er å bidra til økt kunnskap om hvordan lærerstudentene tar ansvar for egen læringsprosess. Leseren får innblikk i lærerstudentenes egne tanker og tilnærmingsmåter på veien mot en profesjonell lærerrolle.

Boka er først og fremst skrevet for lærerutdannere på begge læringsarenaer: praksislærere, rektorer og andre ansatte i praksisskoler, og faglærere. Spesielt nyttig vil boka være for lærere som skal utdanne seg til praksislærere. Lærerstudentene selv vil også ha stor nytte av boka.

Både Vivi Nilssen og Torunn Klemp er førsteamanuenser i pedagogikk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.

Informasjon om boka

  • Sider: 240
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215022840
  • Utgivelsesdato: 12.09.2014
  • Bokgruppe: 215

Vivi Nilssen

Vivi Nilssen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Hun har lang erfaring som lærer og praksislærer, og har publisert flere artikler og bokkapitler med fokus på praksislærerrollen og veiledning i praksisfeltet.
Mer informasjon om forfatteren

Torunn Klemp

Torunn Klemp er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.
Mer informasjon om forfatteren