Vivi Nilssen

Vivi Nilssen

Vivi Nilssen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Hun har lang erfaring som lærer og praksislærer, og har publisert flere artikler og bokkapitler med fokus på praksislærerrollen og veiledning i praksisfeltet.

Bøker av Vivi Nilssen