Velg format

På lager
kr 399

Læringsmiljø i praksis

Hvordan være den beste skolen for de elevene vi til enhver tid har?
Hvordan skaper vi en god skole, hvor både elever, lærere og ledelse trives og utvikler seg?

Det finnes ikke en standardmetode for hva som skaper en god skole. I stedet kan det være nyttig å stille seg spørsmålene: Hva er viktig? Hva fungerer, både for den enkelte eleven, for læreren, skoleledelsen - og for hele skolen?

Fra å være en skole ingen ville gå eller jobbe på, ble Elvebakken videregående skole i Oslo sakte, men målbevisst, endret. I løpet av de to tiårene da Per Solli var rektor ved skolen utviklet den seg til en god skole for både elever og ansatte.

Denne boka er blitt til ut ifra et ønske om å dele noe av Sollis metodikk. Forfatterne har hentet frem taus kunnskap, og samlet erfaringer fra både nedturer og oppturer gjennom mange år. Denne kunnskapen og erfaringen kan være nyttige for andre lærere og skoleledere. Erfaringene fra Elvebakken har bakgrunn i fagkunnskap og aktuell skoleforskning for de som ønsker å fordype seg i teori. Men først og fremst er dette en praktisk bok. Gjennom konkrete eksempler, metoder og spørsmål til refleksjon, kan boka ses på som en verktøykasse for hvordan en skole kan utvikle seg. Forfatterne viser at det som virkelig betyr noe er hva vi velger å gjøre, måten vi gjør det på og hvilke løsninger vi finner for akkurat de elevene vi til enhver tid har. Det viktigste er at det virker, og at det skaper en god skolehverdag for alle.

Målgruppa for boka er lærerstudenter, lærere, skoleledere og andre som jobber i, eller interesserer seg for, skolen.

Forfatterne Jorun Grønset Løvoll og Kjersti Normann og har begge vært ansatt ved Elvebakken videregående skole i en årrekke.

Informasjon om boka

  • Sider: 168
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215062617
  • Utgivelsesdato: 14.12.2022
  • Bokgruppe: 215

Jorun Grønset Løvoll

Jorun Grønset Løvoll er cand. philol. fra Universitetet i Oslo. Hun har vært lærer,
rådgiver og skoleleder på Elvebakken videregående skole siden 1996 og har vært
en sentral designer av utviklingsarbeidet ved skolen. Løvoll har hatt ansvar for en
rekke skoleutviklingsprosjekter også sentralt i Utdanningsetaten i Oslo om skolemiljø,
konflikthåndtering og utdannings- og yrkesveiledning. Hun har tidligere
gitt ut boka Klasseledelse og relasjonsbygging (Pedlex) sammen med Nina Jensen.
Løvoll har også undervist på lærerutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet.
Mer informasjon om forfatteren

Kjersti Normann

Kjersti Normann har en mastergrad i språk, kultur og digital kommunikasjon fra
Høgskolen Innlandet, og tar en mastergrad i skoleutvikling og utdanningsledelse
ved NTNU i Trondheim. Normann er utdannet allmennlærer fra Hamar
Lærerhøgskole, og journalist fra Høgskolen i Volda. Hun har vunnet Amanda og
to Gullruter som regissør i NRK, hvor hun også har vært prosjektsjef i småbarnsavdelingen.
Fra 2004 har Normann vært skoleleder på Båthuset alternative skole i Hammerfest, og ved de videregående Osloskolene Bjørnholt og Elvebakken. Hun har vært aktiv i arbeid med læreplaner og utviklingen
av det nye utdanningsprogrammet Informasjonsteknologi og medieproduksjon
som representant i Faglig Råd i Utdanningsdirektoratet.
Mer informasjon om forfatteren