Kjersti Normann

Kjersti Normann

Kjersti Normann har en mastergrad i språk, kultur og digital kommunikasjon fra
Høgskolen Innlandet, og tar en mastergrad i skoleutvikling og utdanningsledelse
ved NTNU i Trondheim. Normann er utdannet allmennlærer fra Hamar
Lærerhøgskole, og journalist fra Høgskolen i Volda. Hun har vunnet Amanda og
to Gullruter som regissør i NRK, hvor hun også har vært prosjektsjef i småbarnsavdelingen.
Fra 2004 har Normann vært skoleleder på Båthuset alternative skole i Hammerfest, og ved de videregående Osloskolene Bjørnholt og Elvebakken. Hun har vært aktiv i arbeid med læreplaner og utviklingen
av det nye utdanningsprogrammet Informasjonsteknologi og medieproduksjon
som representant i Faglig Råd i Utdanningsdirektoratet.

Bøker av Kjersti Normann