Velg format

På lager
kr 409

Lek på alvor

4. utgave
Barns lek er viktig og må tas på alvor. Boken presenterer et variert utvalg av lekteori som belyser lekens mangfoldige karakter.

Forfatter legger spesielt vekt på lekens betydning for læring. Læring gjennom lek er forbundet med barns følelse av kompetanse, inspirasjon og engasjement, og ikke minst tilhørighetsfølelse til barnegruppen i leke- og læringsmiljøet. Barnehagen som læringsarena blir nærmere beskrevet i lys av et helhetlig perspektiv på lek, læring og danning, som samlet gir grunnlag for allsidig utvikling.

Denne 4. utgaven er gjennomgående ajourført i tråd med relevant forskning og litteratur på området. I tillegg er perspektivet på lek videreutviklet og utvidet, i samsvar med det viktige og mangeårige grunnlagsarbeidet til Brian Sutton-Smith. Videre er lekens flertydighet og mangfold, samt den krevende sammenhengen mellom lek og læring som grunnlag for danning, grundigere drøftet i denne utgaven.

Boken er skrevet for studenter i barnehagelærerutdanningen. Den vil i tillegg være av interesse for andre pedagogikkstudenter og forskere innenfor fagfeltet, samt foreldre eller andre som er opptatt av barns lek, læring og danning.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215051338
  • Utgivelsesdato: 04.01.2021
  • Bokgruppe: 893

Ole Fredrik Lillemyr

Ole Fredrik Lillemyr er professor emeritus i pedagogikk ved DMMH, Høgskolen for barnehagelærerutdanning. Han har drevet skole- og barnehageforskning og utgitt bøker og skrevet artikler i tidsskrifter og bøker. Flere av disse er utgitt i andre nordiske land og USA. Forfatteren har undervist ved universitet, høgskole og grunnskole, deltatt i reformarbeid, og i forskning, nasjonalt og internasjonalt.
Mer informasjon om forfatteren