Velg format

På lager
kr 519

Likeverdig og tilpasset opplæring i en skole for alle

2. utgave
Alle elever har krav på en likeverdig og tilpasset opplæring. Dette forutsetter at lærere og skoleledere vet hva en slik opplæring er og hvordan den må tilrettelegges.
Denne boka gir en grundig innføring i de ulike sidene ved likeverdig og tilpasset opplæring slik den er beskrevet i stortingsmeldinger og læreplaner. For å dekke elevenes mangfoldige opplæringsbehov gjennom mange år, må lærerne ha kunnskap om barns og unges læring og utvikling. I tillegg trengs innsikt i ulike typer lærevansker og hvordan disse kan møtes.

Boka gir en grundig innføring i emner som læring og utvikling, ulike lærevansker og funksjonshemninger, den spesialpedagogiske tiltakskjeden, lærerrollen, og kommunikasjon og samarbeid med aktører innenfor og utenfor skolen.

Utdanningspolitiske retningslinjer og nyere forskning knyttet til de temaene boka tar opp, er oppdatert i denne nye utgaven. I tillegg er noen av kapitlene slått sammen og kortet ned.

Boka er skrevet for lærerstudenter. Den er også nyttig som oppslagsbok for skoleledere, lærere og ansatte i den pedagogisk-psykologiske tjenesten.

Informasjon om boka

  • Sider: 264
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215025780
  • Utgivelsesdato: 10.02.2016
  • Bokgruppe: 215

Jorun Buli-Holmberg

JORUN BULI-HOLMBERG er førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hennes fagområder er atferdsvansker, overgangsproblematikk, tilpasset og inkluderende opplæring og innovasjonsarbeid i skolen. Hun har tidligere erfaring fra spesialpedagogisk arbeid på ulike opplæringsnivåer og arenaer og fra deltakelse i og koordinering av nasjonale og internasjonale studieprogrammer og forskningsprosjekter.
Mer informasjon om forfatteren

Torill Rønsen Ekeberg

TORILL RØNSEN EKEBERG er utdannet lærer, med embetseksamen i spesialpedagogikk og spesialisering i rådgivning. Hun har erfaring som lærer, spesiallærer, rådgiver og skoleleder og har arbeidet ved Universitetet i Oslo, Torshov kompetansesenter, Høgskolen i Oslo og Rikshospitalet og i PP-tjenesten for videregående opplæring i Follo, Akershus. Rønsen Ekeberg er i dag pensjonist.
Mer informasjon om forfatteren