Torill Rønsen Ekeberg

Torill Rønsen Ekeberg

TORILL RØNSEN EKEBERG er utdannet lærer, med embetseksamen i spesialpedagogikk og spesialisering i rådgivning. Hun har erfaring som lærer, spesiallærer, rådgiver og skoleleder og har arbeidet ved Universitetet i Oslo, Torshov kompetansesenter, Høgskolen i Oslo og Rikshospitalet og i PP-tjenesten for videregående opplæring i Follo, Akershus. Rønsen Ekeberg er i dag pensjonist.

Bøker av Torill Rønsen Ekeberg