Velg format

kr 1 049
Forventet i salg 18.12.2024

Lov om vern av forretningshemmeligheter

Lovkommentar
Lov om vern av forretningshemmeligheter handler om beskyttelse av forretningsopplysninger og av fortrolig knowhow. Den nye loven gjennomfører EUs direktiv 2016/943 og skal styrke vernet til forretningshemmeligheter.

Med denne nye loven ønsker man å fremme innovasjon og blant annet beskytte små oppstartsbedrifter. Dette er den første spesialloven i Norge om vern av forretningshemmeligheter. Loven trådte i kraft 1. januar 2021. I loven har man fått en rettslig definisjon av begrepet forretningshemmelighet, som tidligere var utviklet gjennom rettspraksis. Det har tidligere vært regler i markedsføringsloven og straffeloven om forbud mot rettsstridig utnyttelse av forretningshemmeligheter. Disse bestemmelsene er nå opphevet.

I lovkommentaren får du grundige kommentarer til hver enkelt bestemmelse. Boken er relevant for jurister, advokater og dommere og andre som jobber med spørsmål knyttet til forretningshemmeligheter.

Informasjon om boka

  • Sider: 300
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215045603
  • Utgivelsesdato: 18.12.2024
  • Bokgruppe: 221

Camilla Vislie

Camilla Vislie er cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Hun er partner og leder av immaterialrettsavdelingen i Advokatfirmaet Thommessen AS. Hun har møterett for Høyesterett og har prosedert patent-, varemerke- og opphavsrettstvister siden hun begynte i Thommessen i 2006. Hun har tidligere vært rådgiver i lovavdelingen i Justisdepartementet og dommerfullmektig i Øvre Romerike tingrett. Vislie har holdt en rekke foredrag om immaterial- og markedsrettslige spørsmål.
Mer informasjon om forfatteren

Magnus Hauge Greaker

Magnus jobber med tvister og rådgivning knyttet til patenter, varemerker, opphavsrett og forretningshemmeligheter for klienter innenfor life sciences, olje- og oljeservice-bransjen, akvakultur og annen teknologi.
Mer informasjon om forfatteren