Velg format

På lager
kr 469

Mappevurdering

Håndbok for læreren
Bruk av mapper som undervisningsmetode og vurderingsverktøy kan være med på å synliggjøre sammenhengen mellom vurdering underveis og til slutt i opplæringsløpet. Ved å dokumentere elevens utvikling og læring, gir man eleven en opplevelse av at målrettet arbeid nytter. Støtte i læringsprosessen er en viktig del av metoden.
Denne boka henvender seg til lærere som ønsker en oppdatert og praktisk håndbok i mappevurdering. Boka presenterer begrunnelser for metoden i lys av Kunnskapsløftet og opplæringsloven, og forfatterne knytter mappevurdering til den pågående diskusjonen om vurderingsformer, om tilpasset opplæring og om elevmedvirkning. Forfatterne diskuterer også bruk av fysiske og digitale mapper i lys av framveksten av digitale læringsmiljøsystemer.

Boka har faglige begrunnelser og praktiske eksempler fra norskfaget og fra kunst og håndverk. Forfatterne presenterer ideer, mulige arbeidsmåter, og forslag til hvordan man kan gjøre egne valg og videreutvikle metoder ut ifra den konteksten man opererer i. I tillegg drøfter forfatterne hvordan mappevurdering kan øke elevenes bevissthet om egen læring og utvikling i fagene og bidra til at elevene utvikler hensiktsmessige læringsstrategier og arbeidsvaner, ansvarlighet og samarbeidsevner. I bokas siste kapittel lufter forfatterne noen tanker om hvordan mappevurdering kan inngå i samarbeidet mellom ulike fag.

Informasjon om boka

  • Sider: 160
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215009421
  • Utgivelsesdato: 30.07.2007
  • Bokgruppe: 215

Eva Michaelsen

Eva Michaelsen er fhv. førstelektor i norsk ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun har undervist i norsk på videreutdanningsstudier for lærere og har selv lang erfaring fra undervisning i grunnskolen. Hennes forskningsinteresse er lesing, og hun har sammen med kolleger forsket på og publisert artikler om lesing i ulike skolekontekster.
Mer informasjon om forfatteren

Randi Ottesen Johansen

Randi O. Johansen er adjunkt ved Ruseløkka skole i Oslo. Hun underviser i norsk og i kunst og håndverk på ungdomstrinnet, og hun er medforfatter av læreverket Akantus. Kunst og håndverk for 8. - 10. klasse (Samlaget 2006).
Mer informasjon om forfatteren