Eva Michaelsen

Eva Michaelsen

Eva Michaelsen er fhv. førstelektor i norsk ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun har undervist i norsk på videreutdanningsstudier for lærere og har selv lang erfaring fra undervisning i grunnskolen. Hennes forskningsinteresse er lesing, og hun har sammen med kolleger forsket på og publisert artikler om lesing i ulike skolekontekster.

Bøker av Eva Michaelsen