Velg format

På lager
kr 569

Markedsrett

Innføring i markedsførings-, konkurranse- og immaterialrett
Markedsretten omfatter i praksis tre hovedrettsområder: konkurranseretten, reglene om illojal konkurranse og immaterialretten. I denne boken knytter forfatterne de ulike rettsområdene sammen på en pedagogisk måte og viser hvordan markedsretten gjør seg gjeldende.

På hvilke måter kan en bedrift som har lagt ned store ressurser i produktutvikling og markedsføring, skjerme sine investeringer? I hvilken grad kan bedriften forhindre konkurrerende virksomheter fra å selge og markedsføre de samme eller liknende produkter uten å bære tilsvarende kostnader? Hvordan kan bedriften beskytte eget navn og produktnavn og andre kjennetegn slik at kundene kjenner igjen produktene til bedriften? Boken omhandler regler som har betydning for denne type problemstillinger. Den har også en rekke praktiske eksempler og oppgaver og kan brukes som inngangsport til en større fordypning i markedsrettens fagområder.

Informasjon om boka

  • Sider: 424
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215043289
  • Utgivelsesdato: 22.02.2021
  • Bokgruppe: 211

Ole-Andreas Rognstad

Ole-Andreas Rognstad er professor ved Institutt for privatrett og leder av Senter for europarett, Universitetet i Oslo. Han ble dr. juris i 1999 på avhandlingen «Spredning av verkseksemplar. Om konsumpsjon av rettigheter i eksemplar av vernede åndsverk». Rognstad er også gjesteprofessor ved Universitetet i Helsinki og har hatt en rekke verv i norske beslutningsorganer, bl.a. som leder av Vederlagsnemnda (siden 2003). Han er leder av Norsk forening for opphavsrett (siden 2014) og medlem av det europeiske akademikerfellesskapet European Copyright Society. Foruten doktoravhandlingen har han gitt ut bøkene «Opphavsrett» (2. utgave 2019) og «Property Aspects of Intellectual Property» (2018), og han er medforfatter av bøkene «Markedsrett» (2021) «EØS-rett» (3. utgave 2011).
Mer informasjon om forfatteren

Harald Irgens-Jensen

Harald Irgens-Jensen er professor ved Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han ble ph.d. i 2008 på en avhandling om vernet for forretningshemmeligheter og knowhow i norsk rett. Før han ble fast ansatt ved Universitetet i Oslo i 2014, var Irgens-Jensen advokat i advokatfirmaet Thommessen. Både som advokat og som vitenskapelig ansatt har Irgens-Jensen særlig arbeidet med markedsrett, immaterialrett og kontraktsrett. Irgens-Jensen er norsk redaktør for det nordiske immaterialrettstidsskriftet Nordiskt Immateriellt Rättsskydd og var redaktør for siste utgave av Knophs oversikt over Norges rett.
Mer informasjon om forfatteren

Kristina Stenvik

Kristina Stenvik er stipendiat ved Universitetet i Oslo og arbeider med en doktoravhandling om inngrepsvurderingen i opphavsretten. Hun underviser også i markedsrett og patent- og varemerkerett ved UiO. Stenvik har tidligere arbeidet i immaterialrettsavdelingen i Advokatfirmaet Thommessen og som universitetslektor ved UiO. Stenvik har master i rettsvitenskap fra samme sted
(2016) og en LLM i Intellectual Property and Information Technology Law (2016) fra Fordham University, New York.
Mer informasjon om forfatteren

Inger Berg Ørstavik

Inger Berg Ørstavik er professor ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Hun ble ph.d. i 2010 med avhandlingen «Innovasjonsspiralen - patentrettslige, kontraktsrettslige og konkurranserettslige spørsmål ved forbedring av patenterte oppfinnelser». Avhandlingen ble premiert med H.M. Kongens gullmedalje. Ørstavik har erfaring fra Regjeringsadvokaten og fra advokatfirmaet Schjødt og arbeider med immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett. Hun har bred erfaring med undervisning og formidling og har blant annet undervist i internasjonale menneskerettigheter ved Fudan University i Shanghai, Kina.
Mer informasjon om forfatteren

Eirik Østerud

Eirik Østerud er professor i rettsvitenskap ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Han har blant annet utgitt bøkene «Identifying Exclusionary Abuses under Article 82 EC - the Spectrum of Tests» (2010) og «Materielle kontrollvurderinger i konkurranseretten» (2016). Østerud arbeider hovedsakelig med konkurranserettslige emner.
Mer informasjon om forfatteren