Kristina Stenvik

Kristina Stenvik

Kristina Stenvik er stipendiat ved Universitetet i Oslo og arbeider med en
doktoravhandling om inngrepsvurderingen i opphavsretten. Hun underviser
også i markedsrett og patent- og varemerkerett ved UiO. Hun har tidligere arbeidet i immaterialrettsavdelingen i Advokatfirmaet Thommessen og som universitetslektor ved UiO. Stenvik har master i rettsvitenskap fra samme sted
(2016) og en LLM i Intellectual Property and Information Technology Law (2016) fra Fordham University, New York.

Bøker av Kristina Stenvik