Velg format

På lager
kr 359

Masteroppgaven, 3. utgave

Hvordan begynne - og fullføre
Denne boken gir på en lettfattelig måte innsikt i de viktigste utfordringene studenten står overfor når han eller hun skal skrive masteroppgave. Den er spekket med praktiske råd om hvordan man bør tenke og handle for å få best mulig resultat.

"Masteroppgaven" tar for seg alle oppgavens deler: fra å finne et velegnet tema og utarbeide gode problemstillinger til å sette kronen på verket i form av en perfekt litteraturliste. Boken er gjennomgående illustrert med gode eksempler fra oppgaver innen samfunnsfagene.

Boken ble opprinnelig skrevet for masterstudenter innen humaniora og samfunnsfag. Denne 3. utgaven er bearbeidet slik at den er rettet særlig mot samfunnsfagene, men vil utvilsomt være aktuell også for studenter fra mange andre fagområder. Boken vil også være en nyttig ressurs for faglærere og veiledere.

Informasjon om boka

  • Sider: 200
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215046495
  • Utgivelsesdato: 23.11.2020
  • Bokgruppe: 214

Inger Furseth

Inger Furseth er professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, og professor II ved Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO). Hun har tidligere blant annet utgitt Innføring i religionssosiologi (med Pål Repstad), som er oversatt til svensk, dansk, engelsk, tyrkisk og persisk, og redigert Religionens tilbakekomst i offentligheten? Hun er redaktør av Nordic Journal of Religion and Society og bokserien Religion and Social Order (Brill), og er president i International Society for the Sociology of Religion (SISR/ISSR).
Mer informasjon om forfatteren

Euris Larry Everett

Euris Larry Everett, MA, er leder for Career Design Institute i Santa Maria, California. Han har siden 1977 utviklet en rekke
emner og undervist om motivasjon, beslutningstaking, planlegging og skriving, både i Norge og USA.
Mer informasjon om forfatteren