Velg format

På lager
kr 779

Matematikk i praksis

7. utgave
Hvordan bruker vi matematikk når vi skal løse praktiske problemer eller faglige spørsmål i fag som biologi, medisin, fysikk og kjemi? Matematikk i praksis handler om nettopp dette.

Boken gir en engasjerende og lett tilgjengelig innføring i matematiske metoder. Forfatterne viser gjennom en rekke eksempler og oppgaver hvordan sentrale matematiske tema, som funksjoner av en og flere variable, derivasjon, integrasjon, differensiallikninger og lineær algebra, brukes i praksis. Matematikkens praktiske nytteverdi og tilknytning til andre fag er sentral gjennom hele boken.

Denne 7. utgaven er oppdatert og utvidet med stoff, eksempler og oppgaver med programmering.

På bokens nettside www.nettressurser.no/matematikk_i_praksis finner du flere oppgaver og et eget hefte som går grundigere inn i det programmeringsfaglige.

Matematikk i praksis er skrevet for studenter innen ulike realfaglige retninger ved universiteter og høgskoler. Passende bakgrunn for å bruke boken er to år med matematikk fra videregående skole.

Informasjon om boka

  • Sider: 488
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215062778
  • Utgivelsesdato: 23.05.2022
  • Bokgruppe: 219
Arne Hole

Arne Hole

Arne Hole er førsteamanuensis i matematikk og matematikkdidaktikk ved ILS, Universitetet i Oslo. Han har tidligere jobbet ved OsloMet (tidligere HiOA). Han har arbeidet med matematikk i lærerutdanning og realfaglig utdanning siden 1990-tallet, og er forfatter og medforfatter på flere lærebøker i matematikk på universitets- og høgskolenivå.
Mer informasjon om forfatteren

Amir Massoud Hashemi

Amir Massoud Hashemi er høgskolelektor ved avdeling for ingeniørutdanning for Høgskolen i Bergen. Han tok hovedfag i anvendt matematikk i 1995 ved Universitetet i Bergen, og har siden undervist matematikk og statistikk ved de ulike ingeniørstudieretningene ved Høgskolen i Bergen. Hashemi har i tillegg vært tilknyttet Matematisk institutt ved Universitetet i Bergen frem til 2013, og har vært gjesteforeleser ved Universidad Politécnica de Valencia siden 2001.
Mer informasjon om forfatteren

Tor Gulliksen

Tor Gulliksen er professor emeritus i matematikk ved Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren