Amir Massoud Hashemi

Amir Massoud Hashemi

Amir Massoud Hashemi er høgskolelektor ved avdeling for ingeniørutdanning for Høgskolen i Bergen. Han tok hovedfag i anvendt matematikk i 1995 ved Universitetet i Bergen, og har siden undervist matematikk og statistikk ved de ulike ingeniørstudieretningene ved Høgskolen i Bergen. Hashemi har i tillegg vært tilknyttet Matematisk institutt ved Universitetet i Bergen frem til 2013, og har vært gjesteforeleser ved Universidad Politécnica de Valencia siden 2001.

Bøker av Amir Massoud Hashemi