Velg format

På lager
kr 369

Matematikkdidaktikk i klasserommet

3. utgave
Tenk å kunne gi alle elevene en god læringsopplevelse i matematikktimen!

Målet med denne boken er å bidra til at lærere og studenter kan
- bruke sitt kreative potensial og gi en variert matematikkundervisning
- få innblikk i nye ideer og metoder for å tilpasse undervisningen
- bli flinkere til å evaluere sin egen didaktikk

Forfatterne vektlegger matematikkundervisningen i klasserommet og knytter teoretiske kunnskaper til praktiske situasjoner. Med utgangspunkt i kompetansemål fra mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående skole konkretiserer de metoder og prinsipper gjennom praktiske eksempler.

I tredje utgave av denne populære læreboken i matematikkdidaktikk er alt stoff oppdatert etter de nye læreplanene i LK20. Det har også kommet til to nye kapitler: ett om programmering og ett om utforsking.

Matematikkdidaktikk i klasserommet er skrevet for lærerstudenter, lærere i etter- og videreutdanning og i ungdomsskolen.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215059792
  • Utgivelsesdato: 19.09.2022
  • Bokgruppe: 893

Marianne Maugesten

Marianne Maugesten er dosent i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Østfold. Hun har 17 års erfaring som lærer i barne- og ungdomsskolen, og har arbeidet siden 1998 i grunnskolelærerutdanningen. Hun har skrevet lærebøker for grunnskolen og lærerutdanningen, lærebokkapitler, og en rekke vitenskapelige artikler knyttet til skole og lærerutdanning.
Mer informasjon om forfatteren

Audun Rojahn Olafsen

Audun Rojahn Olafsen er høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold der han underviser på allmennlærerutdanningen og på PPU-studiet. Han har arbeidet 10 år i videregående skole med undervisning i matematikk og geografi, og 2 år på Læringssenteret med læreplanarbeid og bruk av IKT i opplæringen. Han har dessuten lang erfaring som kursholder for lærere i videregående skole og i ungdomsskolen.
Mer informasjon om forfatteren