Velg format

På lager
kr 419

Medvirkning i psykisk helse- og rusarbeid

Brukermedvirkning er et praksis- og forskningsfelt i vekst innenfor mange ulike fag og disipliner.

Politiske føringer og forskning har de senere årene vektlagt betydningen av å ansette personer med egenerfaring. Det kan gi en ny helse-, sosial-, og velferdstjeneste. For å lykkes krever det en holdningsendring og et kulturelt skifte som anerkjenner menneskelig erfaring som kunnskap med samme gyldighet som andre former for kunnskap.

I denne boken har forfatterne ønsket å se nærmere på, utforske og beskrive hvilke endringer dette medfører både for brukerne selv, pårørende, de som arbeider i tjenestene (både erfaringsmedarbeidere og øvrige ansatte), de som styrer tjenestene og de som forsker innenfor feltet.

De empirisk orienterte kapitlene er skrevet av bidragsytere fra ulike forsknings- og praksisfelt som rus og psykisk helse, familieterapi, pedagogikk, folkehelsevitenskap, barn og unges psykiske helse/ barnevern, minoritetshelse, samisk helseforskning, demensomsorgen og sosialt arbeid.

«Denne boka er en skattkiste!»
Odd Vollen, Mad in Norway

Informasjon om boka

  • Sider: 256
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215035949
  • Utgivelsesdato: 01.03.2021
  • Bokgruppe: 213

Rita Sørly

Rita Sørly er seniorforsker i NORCE, leder av Nettverk for samarbeidsbasert forskning innen psykisk helse og rus i Nord- Norge, og redaktør i Tidsskrift for psykisk helsearbeid.
Mer informasjon om forfatteren

Bengt Eirik Karlsson

Bengt E. Karlsson er professor i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Drammen.
Mer informasjon om forfatteren

Tommy Sjåfjell

Tommy Sjåfjell er vernepleier med egenerfaring fra rus og psykisk helse. Han er i dag ansatt i bruker- og pårørendeorganisasjonen A-larm, og som rådgiver ved Universitet i Sørøst-Norge.
Mer informasjon om forfatteren