Rita Sørly

Rita Sørly

Rita Sørly er seniorforsker i NORCE, leder av Nettverk for samarbeidsbasert forskning innen psykisk helse og rus i Nord- Norge, og redaktør i Tidsskrift for psykisk helsearbeid.

Bøker av Rita Sørly