Velg format

kr 699
Forventet i salg 06.10.2022

Menneskerettigheter i helse- og omsorgstjenesten

Menneskerettighetene medfører ansvar og plikter for stat, kommune og alle som arbeider i helse- og omsorgstjenesten. Boken tar opp spørsmål som dukker opp i møtet mellom individ og hjelpeapparat, der grunnleggende rettigheter er i spill: retten til liv, helse, autonomi og privat- og familieliv. Hva betyr disse rettighetene for helse- og omsorgstjenesten?
Boken drøfter viktige spørsmål om forsvarlighet, samtykke, tvang og taushetsplikt i lys av menneskerettslige krav. Blant temaene som belyses, er rettigheter og plikter knyttet til barns helse, autonomi og familieliv, rettighetene til LAR-pasienter og innsatte i fengsler, eldre skeives rettigheter i møte med eldreomsorgen, helsepersonells reservasjonsrett og digitalisert medisin og personvern.

Boken retter seg i første rekke mot juridiske studenter, jurister, helsepersonell og studenter i helse- og omsorgsfag.

Informasjon om boka

  • Sider: 400
  • Språk: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215045900
  • Utgivelsesdato: 06.10.2022
  • Bokgruppe: 211

Henriette Sinding Aasen

Henriette Sinding Aasen er professor ved juridisk fakultet på Universitetet i Bergen og er en etablert forsker innen området helse og menneskerettigheter.
Mer informasjon om forfatteren

Marianne Klungland Bahus

Marianne Klungland Bahus er førsteamanuensis i velferdsrett ved Institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen, ved Universitetet i Agder.
Mer informasjon om forfatteren