Marianne Klungland Bahus

Marianne Klungland Bahus

Marianne Klungland Bahus er førsteamanuensis i velferdsrett ved Institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen, ved Universitetet i Agder.

Bøker av Marianne Klungland Bahus