Velg format

På lager
kr 899

Merverdiavgiftskompensasjonsloven

Lovkommentar
Merverdiavgiftskompensasjonsloven har som formål å motvirke konkurransevridninger som følge av merverdiavgiftssystemet gjennom at det ytes kompensasjon for merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner og visse private og ideelle virksomheter.

Denne lovkommentaren inneholder grundige kommentarer til bestemmelsene i merverdiavgiftskompensasjonsloven med tilhørende forskrift og behandler mange av de spørsmålene som oppstår i forbindelse med praktisering av kompensasjonsregelverket.

Boken vil være nyttig for alle som arbeider med kompensasjonsrettslige spørsmål, som ansatte med økonomifunksjon i kommuner og fylkeskommuner, skattejurister, advokater og revisorer.

Oddgeir Wiig er advokat i Advokatfirmaet PwC AS. Han er cand.jur. fra Universitetet i Bergen (2002). Wiig har tidligere arbeidet som seniorskattejurist i Skatteetaten og er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for avgiftsrett.

Anders Mauritzen Midbøe er seniorskattejurist i sekretariatet for Skatteklagenemnda. Han er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2008). Han har tidligere arbeidet som advokat i Advokatfirmaet PwC AS og Kluge Advokatfirma AS samt som dommerfullmektig i Jæren tingrett.

Informasjon om boka

  • Sider: 216
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215057149
  • Utgivelsesdato: 20.12.2023
  • Bokgruppe: 221

Oddgeir Wiig

Oddgeir Wiig er advokat i Advokatfirmaet PwC AS. Han er cand.jur. fra Universitetet i Bergen (2002). Wiig har tidligere arbeidet som seniorskattejurist i Skatteetaten og er medlem i Advokatforeningens lovutvalg for avgiftsrett.
Mer informasjon om forfatteren

Anders Mauritzen Midboe

Anders Mauritzen Midbøe er seniorskattejurist i sekretariatet for Skatteklagenemnda. Han er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2008). Han har tidligere arbeidet som advokat i Advokatfirmaet PwC AS og Kluge Advokatfirma AS samt som dommerfullmektig i Jæren tingrett.
Mer informasjon om forfatteren