Anders Mauritzen Midboe

Anders Mauritzen Midboe

Anders Mauritzen Midbøe er seniorskattejurist i sekretariatet for Skatteklagenemnda. Han er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2008). Han har tidligere arbeidet som advokat i Advokatfirmaet PwC AS og Kluge Advokatfirma AS samt som dommerfullmektig i Jæren tingrett.

Bøker av Anders Mauritzen Midboe