Velg format

På lager
kr 339

Migrasjonsforståelse

Flytteprosesser, rasisme og globalisering. 2. utgave
Migrasjonsforståelse er et oversiktsverk om migrasjon som forskningstema.

Boken presenterer og diskuterer sentrale temaer innenfor migrasjonsforskningen, med spesielt fokus på økonomiske, sosiale og kulturelle problemstillinger. Fuglerud legger vekt på at fenomenet migrasjon ikke er noe nytt, og at de historiske linjene er viktige for å forstå forskningsfeltet.

Boken har tre hoveddeler. Første del tar for seg utvalgte temaer fra migrasjonsforskningen fram til slutten av 1990-tallet, med vekt på hvordan spørsmål og utfordringer knyttet til migrasjon og globalisering har vært formulert og forstått på ulike måter gjennom historien. Annen del er samtidsorientert, og utforsker sammenhenger mellom global økonomi, statlig styring og grensekontroll på den ene side og migranters identitet og tilhørighet på den andre. Tredje del er i sin helhet viet til islam og diskurser om islam. Dette er fordi islam er vokst fram som et bilde på globaliseringen, samtidig som muslimsk religiøsitet omformes av globaliseringsprosessene.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215038681
  • Utgivelsesdato: 22.11.2019
  • Bokgruppe: 893

Øivind Fuglerud

Øivind Fuglerud (f. 1957) er professor i sosialantropologi ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. I perioden 2000-2005 var han forskningsleder for migrasjonsforskning ved forskningsinstituttet NOVA. Fugleruds forskning omfatter en rekke temaer innenfor områdene migrasjon, etnisitet og nasjonalisme, særlig relatert til Sør-Asia, men også generelt. Han har utgitt flere bøker, blant annet "Life on the Outside. The Tamil Diaspora and Long-Distance Nationalism" (Pluto Press 1999) og, sammen med Ada Engebrigtsen, "Kultur og generasjon. Tilpasningsprosesser blant somaliere og tamiler i Norge" (Universitetsforlaget 2009), samt "Migrasjonsforståelse. Flytteprosesser, rasisme og globalisering" i to utgaver (Universitetsforlaget 2001og 2017)
Mer informasjon om forfatteren