Velg format

På lager
kr 519

Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid

Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid retter oppmerksomheten mot møter mellom ansatte i NAV/sosialtjenesten og den delen av innvandrerbefolkningen som har problemer med å få innpass på utdanningsområdet og arbeidsmarkedet. Forfatterne viser at et ensidig fokus på arbeidsdeltakelse kan bli for snevert. Ofte handler det om å skape endringer over tid for å mestre tilværelsen bedre.
HUSK-forsøket, som ligger til grunn for denne boken, har vist at ansatte i forvaltningen har behov for mer kunnskap om etnisk mangfold på individ- og systemnivå. Det stilles store krav til ansatte om god vurderingsevne, individuell tilrettelegging og fleksibilitet. Daglig balanserer ansatte mellom systemets forventninger om effektivitet og faglige ambisjoner om å yte brukere service på deres premisser. Boken bidrar til refleksjon om hvordan vi kan utvikle kvalitativt bedre tjenester for brukerne av velferdstjenestene.

Tre hovedområder står i fokus:
- minoritetsperspektiver i sosialt arbeid
- tjenesteyting i et minoritetsperspektiv
- livsløp, sårbarhet og likeverdige tjenester

Målgruppen for boken er forskere fra utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer, ansatte og medforskere i praksisfeltet, studenter ved sosialarbeiderutdanninger og andre velferdsutdanninger, samt brukere og brukerorganisasjoner.

HUSK er forkortelsen for Høgskole- og universitetssosialkontor og har vært et femårig forsøk fra 2006-2011 for å utvikle nye, forpliktende og likeverdige samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere i sosialtjenesten/Nav. Arbeids- og velferdsdirektoratet har finansiert og hatt det overordnede ansvaret for HUSK.

Informasjon om boka

  • Sider: 256
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215018867
  • Utgivelsesdato: 05.10.2011
  • Bokgruppe: 220

Berit Berg

Berit Berg er professor i sosialt arbeid ved Institutt for sosialt arbeid/forsker I ved NTNU Samfunnsforskning, Norges teknisk-naturvitenskapelige høgskole
Mer informasjon om forfatteren