Berit Berg

Berit Berg

Berit Berg er professor i sosialt arbeid ved Institutt for sosialt arbeid/forsker I ved NTNU Samfunnsforskning, Norges teknisk-naturvitenskapelige høgskole

Bøker av Berit Berg