Velg format

kr 419

Muntlige tekster i klasserommet

2. utgave

Informasjon om boka

  • Sider: 144
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215025360
  • Utgivelsesdato: 04.05.2015
  • Bokgruppe: 215
Hva er egentlig muntlighet? Hvordan undervises det i dag i norske skoler med å utvikle elevenes muntlige ferdigheter? Hva er god muntlig-undervisning?
Muntlig er en av de grunnleggende ferdighetene som gjennomsyrer alle fag på alle trinn i norsk skole. Det stilles allsidige krav til elevenes muntlige ferdigheter.

«Muntlige tekster i klasserommet» er en didaktisk grunnbok som gir lærerne på ungdomstrinnet og i videregående skole den kunnskap som trengs for å gi god undervisning i muntlig. Boka er delt i tre. Først presenterer forfatterne ny forskning som viser hvordan det arbeides med muntlighet i norske klasserom, og peker ut noen viktige utfordringer for undervisningen. Del II gjør rede for noen forutsetninger for vellykket arbeid med muntlighet. Del III handler om det praktiske klasseromsarbeidet og tilbyr et stort utvalg konkrete oppgaver og undervisningsopplegg.

2. utgave av boken er oppdatert på ny forskning og nye læreplankrav.

Sylvi Penne

Sylvi Penne er professor emeritus ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Oslomet og har norskdidaktikk som spesialfelt. Hun har tidligere undervist både i grunnskolen og i videregående skole. Penne har utgitt blant annet «Norsk som identitetsfag. Norsklæreren i det moderne» (2001), «Muntlige tekster i klasserommet» (med Frøydis Hertzberg, 2008) og «Litteratur og film i klasserommet. Didaktikk for ungdomstrinnet og videregående skole» (2010).
Mer informasjon om forfatteren

Frøydis Hertzberg

Frøydis Hertzberg er professor emeritus ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Hun har utgitt en rekke bøker, blant annet «Muntlige tekster i klasserommet» (med Sylvi Penne, 2008), de to bøkene om «Norske ungdommers skrivekompetanse» (2005, med Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen og Wenche Vagle), og «Muntlig norsk» (1999, bl.a. med Astrid Roe).
Mer informasjon om forfatteren